Hovland Dyreassistert Intervensjon

Jeg driver firmaet Hovland dyreassistert intervensjon, et firma som kan tilby foredrag og informasjon om ulike dyreassisterte intervensjoner som aktivitet, terapi og pedagogikk, i tillegg til å tilby intervensjoner relatert til ergoterapi og bruk av hund i ulike institusjoner. Jeg jobber sammen med hundene Jazz Caro (går under navnet Caro) som er en brun labrador og Tango, en jaktgolden. Begge hundene er ansatt ved et sykehjem på Hadeland og fyllre ulike roller og dekker forskjellige behov hos brukere.

I tillegg jobber jeg med kursing og opplæring i bruk av sansestimulerende miljøer, både med og uten hund. Her benyttes hunden primært som en katalysator for interaksjon og kommunikasjon, men kan også inneha andre roller i bruk av sanserom/multisensoriske miljøer.

Jeg har  også erfaring med bruk av talehjelpemiddel  i aktivitet og lek med hund, der brukere uten språk eller med talerelatert problematikk kan glede seg over å kunne interagere med hunden via et talehjelpemiddel.

Legg igjen en kommentar