Caro som kadaverhund

Caro på nannestad der ulven herjet på begnnelsen av beitesesongen
Caro på nannestad der ulven herjet på begynnelsen av beitesesongen 2013

 

Et av lammene Caro fant helt ute i vannkanten.
Et av lammene Caro fant helt ute i vannkanten.

Vi har i hele oppveksten til Caro vært fokusert på å kunne gjøre noe meningsfullt mens vi vandrer omkring i skog og fjell, bl.a søke opp skadede eller døde dyr. Det betyr at vi startet treningen med kadaversøk før vi visste noe om Norske kadaverhunder. Men så fort jeg fant informasjon om gruppen tok jeg kontakt for å høre om vi kunne få delta på kurs. Som eks-sauebonde var det ikke så enkelt å få innpass da de fleste kurs var lagt opp for lokale sauebeitelag, men Kjell Smestad som er kursholder i kadaversøk klarte å få til kurs for oss siden vi var så entusiastiske og også hadde litt erfaring.

KURS OG GODKJENNING

Vi fikk delta på et litt innkortet kurs i søk og gps bruk og ble nærmest kastet ut i det. Hadde det ikke vært for erfaringen vår så hadde det nok ikke gått så greit som det gjorde. Alt var unnagjort på noen få timer, både søkstrening og gps, men Kjell syntes vi kunne det meste og da fikk vi vel bare stole på det.

Vi fikk opplyst at det skulle være godkjenningsprøve 14 dager etter «kurset» vårt og der skulle vi få delta. Jeg har forstått det slik at de fleste tar kurset et år og godkjenner neste år, så vi var litt skeptiske til dette. Men vi stilte da opp i Gausdal og i løpet av godkjenningshelga var vi plutselig godkjent ekvipasje.

OPPDRAG

Starten på beitesesongen i år (2013) var svært dramatisk og det var stor bruk for kadaverhuder. Vi fikk oppdrag både lokalt etter ulvens herjinger på Nannestad og på Hadeland for å avkrefte at ulven hadde vært her også.

I tillegg har vi vært tilkalt 3 ganer for å hjelpe beitelag i Valdres der både ulv, jerv og kongeørn har forsynt seg av saueflokkene.

Legg igjen en kommentar